Praktische info

Start en einde van het schooljaar

Een schooljaar in het DKO begint op 1 september en eindigt op 30 juni.  

Wanneer vinden de lessen plaats?

Je kunt zowel lessen volgen tijdens de week (voor- of namiddag) als 's avonds of in het weekend. De lesmomenten worden meestal bepaald via vaste lesroosters die afhankelijk zijn van het niveau en de leeftijd, de optie die je kiest en de academie. Kinderen en jongeren komen vaak op woensdagnamiddag of op zaterdag naar de les.

Voor info over de lesmomenten en de lesroosters per academie, raadpleeg de website van de academie of contacteer het secretariaat.

Taal

De lessen worden in het Nederlands gegeven.

Kostprijs

De kostprijs per jaar kan verschillen van academie tot academie. Hieronder vind je de gemiddelde prijzen.

  • Kinderen en jongeren (6-17 jaar): richtprijs van 80 euro per jaar, 57 euro met verminderd tarief
  • Volwassenen (18-24 jaar): richtprijs van 150 euro per jaar
  • Volwassenen (+25 jaar): richtprijs van 350 euro per jaar, 140 euro met verminderd tarief

Informeer naar de juiste kostprijs bij de academie waar je je wilt inschrijven. Vraag ook na welke bewijzen je nodig hebt voor het verminderd tarief. Als het inschrijvingsgeld een struikelblok is, kun je dat altijd bespreken met het secretariaat van de academie.

Hoe inschrijven in het Brusselse DKO?

Je moet je ten laatste op 30 september inschrijven en je moet je ook elk jaar opnieuw inschrijven. Dat kan vanaf 1 maart, online of op het secretariaat van de academie. Hoe en wanneer je kan inschrijven, is afhankelijk van academie tot academie.

Er is geen centraal aanmeldings- of inschrijvingssysteem voor de Brusselse academies. Inschrijven gebeurt altijd via de website of via het secretariaat van de academie waar je je wilt inschrijven.

Gebruik de scholenzoeker om snel het aanbod van de academies in Brussel te vinden. Je kunt zoeken per gemeente, domein, studierichting …

Inschrijvingsvoorwaarden

In principe kan iedereen zich op elke leeftijd (vanaf 6 jaar) inschrijven voor de 4 kunstdomeinen van het DKO.

Uiteraard gelden er wel inschrijvingsvoorwaarden die samenhangen met de leeftijd en met het competentieniveau van de leerling. Opleidingen binnen de domeinen zijn opgedeeld in graden. Graden bestaan uit meerdere leerjaren (niet noodzakelijk twee). Als je een graad beëindigt, krijg je  een getuigschrift. Om te kunnen inschrijven voor een bepaalde graad, moet je een bepaalde leeftijd hebben en/of beschikken over een getuigschrift van de vorige graad.

Voor volwassenen gelden soms ook andere voorwaarden dan voor kinderen. Volwassenen kunnen bijvoorbeeld het getuigschrift voor een bepaalde graad op een kortere termijn (minder leerjaren) behalen dan kinderen.

Als kinderen bij Muziek, Woord of Dans op latere leeftijd instromen  (het verplichte gedeelte begint normaal vanaf 8 jaar), bepaalt de academie in welke klas of groep ze ingedeeld worden. Een voorbeeld: een kind wil op 12-jarige leeftijd beginnen met muziekles en heeft nog nergens een vooropleiding gevolgd. Sommige academies zullen deze leerling indelen bij de 8-jarige kinderen, andere academies zullen voorstellen om deze kinderen in te delen bij de volwassenen (= vanaf 15 jaar). Bij Beeldende Kunsten zijn de groepen altijd ingedeeld volgens leeftijd.

De toelatingsvoorwaarden, regels rond vrijstellingen, enz. kunnen dus verschillen van academie tot academie. Contacteer voor meer informatie de academie waar je je wilt inschrijven via het secretariaat of via de website.

Vragen over het DKO in Brussel?

Als je informatie zoekt over een bepaalde Nederlandstalige academie in Brussel, contacteer het secretariaat of raadpleeg de website van de academie.

Voor algemene vragen over de Nederlandstalige academies in Brussel kun je terecht bij het Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs (SDKO). Dat is een vzw die overkoepelend werkt voor de Nederlandstalige academies in Brussel en een overzicht heeft over het geheel van de Brusselse academies.

Je kunt het SDKO bereiken door directeur Rudy Croon te contacteren via e-mail (directeur@muziekenwoord.be) of telefonisch op 0476 73 98 81.

Op de website van de Vlaamse overheid over DKO vind je nog meer gedetailleerde info over het DKO in Vlaanderen en Brussel.